Lĩnh vực hoạt động

THỰC THI QUYỀN

Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò cốt yếu trong thành công của doanh nghiêp. Đội ngũ thực thi quyền của chúng tôi xử các vụ việc liên quan

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi đại diện khách hàng tham gia giải quyêt các tranh chấp phát sinh tại Tòa án, Trọng tài thường mại, giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án. Với đội ngũ Luật sư chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm

5d82d6996994c.image

THỰC THI QUYỀN

 • Giám sát và điều tra:

  -Thực hiện giám sát thị trường và hành vi của các đối tượng trong kinh doanh và cạnh tranh không lành mạnh. Tư vấn các mối nguy cơ khách hàng có thể đối mặt và biện pháp xử lý để giải quyết các vấn đề liên quan.

  -Đại diện và hỗ trợ thực hiện phản đối đơn, khiếu nại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

 • Phân tích và đánh giá tổng quan

  Nghiên cứu, phân tích các mối nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể xảy ra và đảm bảo tránh xâm phạm quyền đối với bên thứ ba.

  – Đại diện và hỗ trợ làm việc với các cơ quan hữu quan, phúc đáp công văn khuyến cáo từ các chủ thể quyền khác, đưa ra các phương hướng xử lý cần thiết cho vụ việc.

  Tư vấn giải quyết các xung đột phát sinh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, biện pháp đối ứng thích hợp cho vụ việc

 • Thực thi quyền:

  -Gửi thư khuyến cáo

  -Khiếu nại hành chính

  -Tham gia tố tụng dân sự

  -Biện pháp đảm bảo

  -Tham gia tố tụng hình sự

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa Án

  – Thẩm tra và đánh giá, xem xét lại các yêu cầu của các bên liên quan trọng vụ việc đưa ra hướng giải pháp hiệu quả và hợp lý.

  – Đàm phán để có các đấu pháp đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

 • Trọng Tài Thương Mại

  – Hỗ trợ thẩm tra, đánh giá và đàm phán các hợp đồng thương mại lựa chọn biện pháp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (thường trực và theo vụ việc).

  – Đại diện tham gia tranh tụng tại Trọng tài thương mại.

  – Hỗ trợ thưc hiện thi hành các Phán quyết của Trọng tài quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam, đại diện liên hệ làm việc với các cơ quan thực thi có liên quan để thi hành các phán quyết.

 • Tham gia giải quyết vụ kiện:

  – Hành Chính

  – Dân Sự

  – Hình Sự

Holding Hands After Making An Agreement With Both Parties After